צביה צוקרמן (לובטקין)

תעודת הוקרה כנסת ישראל
צביה צוקרמן (לובטקין)

צביה צוקרמן (לובטקין)


תעודת הוקרה לצביה צוקרמן (לובטקין) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011