אברהם רודל

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לאברהם רודל על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011