אריה רודל

תעודת הוקרה כנסת ישראל
אריה רודל


תעודת הוקרה לאריה רודל על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011