שושנה רוזנצויג (אמילקה)

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לשושנה רוזנצויג (אמילקה) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011