הלה רופאייזן שיפר

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה להלה רופאייזן שיפר על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011