הרב ד"ר ראובן בן שם פלדשוה

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה הרב ד"ר ראובן בן שם פלדשוה על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011