חייקה שפיגל

תעודת הוקרה כנסת ישראל

תעודת הוקרה לחייקה שפיגל על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011