ראש מדור כריית מידע חזותי

מצטיין הנשיא שב"כ שנת 2018

הצוות בהובלתו פענח באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים פיגועים משמעותיים וסיכל מבעוד מועד פיגועים רבים