ראש מדור מבצעי חו"ל באגף האבטחה

מצטיין הנשיא שב"כ לשנת 2018

ראש מדור מבצעי חו"ל באגף האבטחה, אשר ניהל ופיקד על מבצעי אבטחה רבים במספר יבשות, תוך ניהול של מאות אנשי אבטחה, מבצעים, רכבים, מטוסים וממשקים רבים עם גורמים בארץ ובחו"ל