א.

מצטיין הנשיא שב"כ לשנת 2019

א', מומחה כריית מידע, נשוי ואב לשניים. א' פיתח מספר שיטות כריית מידע ייחודיות שהיוו פריצת דרך. במהלך שנה שחלפה א' היה שותף במבצע מודיעיני גדול, מורכב וארוך טווח אשר קיבל את פרס ראש הממשלה להישג מודיעיני-מבצעי. ראובן ריבלין, נשיא המדינה י"א באב תשע"ט 12 באוגוסט 2019