9 עובדי השב"כ

מצטיין הנשיא שב"כ לשנת 2019

ל-9 עובדים ועובדות שב"כ הוענקה תעודת הצטיינות של הנשיא לשנת 2019 לא פורסמו שמותיהם של העובדים ראובן ריבלין, נשיא המדינה י"א באב תשע"ט 12 באוגוסט 2019