סמ"ר מנחם כץ ז"ל

עיטור העוז
מנחם כץ

מנחם כץ


תיאור המעשה: ביום 10 באוקטובר 1973 הבחין סמ"ר מנחם כץ ז"ל בתצפית במוצב "מרתף", במשאית-אספקה שלנו, שחצתה בטעות את קווי האויב לכיוון קנטרה. הוא התנדב לדלוק אחר המשאית, כדי להחזירה לתחומנו, ונכנס לעומק של כ-3 ק"מ לתחום המצרי. כאשר ראה שאי-אפשר להחזיר את המשאית, ניתנה לו הוראה לחזור לתחומנו, אולם הוא האמין שיעלה בידו להשיג את המשאית, והמשיך לדלוק אחריה. כשראה שאפסה כל תקוה להחזירה, בהיותו מוקף מכל עבר בחיילי אויב, ניסה לחזור לתחומנו - אך בדרך נפגע ונהרג. במעשהו זה גילה אומץ-לב רב, קור-רוח ודבקות במשימה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי