סגן יצחק מאור ז"ל

עיטור המופת
יצחק מאור

יצחק מאור


תיאור המעשה: סגן יצחק מאור ז"ל היה סגן-מפקד מוצב "חיזיון" שליד גשר פירדאן שבתעלת-סואץ. מוצב זה עמד מול ראש-הגשר העיקרי של המצרים, בגזרה המרכזית, כשנמצאים בו פחות ממחלקה של לוחמינו. בהתקפה הראשונה נפגע קשה מפקד המוצב. סגן יצחק מאור ז"ל נטל את הפיקוד לידיו והצליח להדוף את ההתקפה הראשונה -ולכוחותינו אבדות רבות. מאוחר יותר הצליח כוח מצרי לחדור למוצב, והתפתח קרב פנים-אל פנים. סגן יצחק מאור ז"ל בעצמו הסתער על המצרים ברימונים וניסה להדפם. המוצב, בפיקודו של סגן יצחק מאור ז"ל, החזיק מעמד עד יום ג' (יומה הרביעי של המלחמה), תחת התקפות חוזרות-ונשנות של המצרים. בקרבות אלה נפל לבסוף. במשך כל הקרבות גילה כושר-מנהיגות מעולה ואומץ-לב למופת. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי