סא"ל עמיר יפה

עיטור העוז
עמיר יפה

עמיר יפה


תיאור המעשה: סא"ל עמיר יפה היה מג"ד בחטיבה שנלחמה בסיני. הוא מילא תפקידי פיקוד ולחימה במצבי-קרב קשים, כשהוא מגלה קור-רוח ואומץ-לב עילאי, ובמיוחד באזור מעוז "מפרקת" ובמערך "חמוטל". באזור מעוז "מפרקת" לחם סא"ל עמיר יפה כל הלילה והסב אבדות כבדות לאויב. הוא הצליח גם לחלץ את כל הכוח שלו, לאחר שוידא בעצמו שלא נשארו בשטח לוחמים ופצועים - וזאת תחת הפגזה כבדה של האויב. במערך "חמוטל", לאחר עלייה על מערך מבוצר של האויב ולחימה קשה ביותר עם אבדות כבדות - חילץ את יחידתו באומץ-לב ואגב סיכון עצמו. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי