סרן יהונתן הכהן

עיטור העוז
יהונתן הכהן

יהונתן הכהן


תיאור המעשה: ב-6 באוקטובר 1973 לחם סרן יהונתן הכהן בראש פלוגתו, ב-חי"ר מצרי, באזור "המזח" בדרום תעלת-סואץ. במהלך הקרב השמיד כוח-אויב גדול, וחילץ נפגעים מטנקים שכנים. משנפגע הטנק שלו, עבר לטנק אחר והמשיך להילחם. ב-12 אוק' 1973 הסתער בראש פלוגתו על כוח חי"ר מצרי גדול, מצויד טילי-נ"ט, שחנה באזור המיתלה, ואבטח את מאחז כוחותינו באזור. סרן יהונתן הכהן לחם בראש פלוגתו, במשך כל המלחמה החליף 3 טנקים עקב פגיעות. הוא גילה אומץ-לב רב, דוגמה אישית ותושייה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי