סגן יובל שחר

עיטור העוז
יובל שחר

יובל שחר


תיאור המעשה: ביום 6 באוקטובר 1973 שירת סגן יובל שחר כ-קמ"ן גדודי. בשעות אחה"צ גברו הקרבות, נפגעו טנקים והיה צורך בפינוי נפגעים. סגן יובל שחר נטל נגמ"ש, חדר לאזור עמדות הטנקים ופינה נפגעים. כשנודע בשעות הערב, שנותרו עדיין נפגעים במוצב, ועל אף הידיעה שהסורים חולשים על כל צירי התנועה, נטל שנית את ה-נגמ"ש וחדר לעומק של 4 ק"מ בתוך המערך הסורי. הוא עבר בין עשרות טנקים ו-נגמ"שים סוריים, פתח באש לעבר מפקדי הטנקים ופגע בהם. הגיע למוצב, נטל את הנפגעים ונע מערבה, ושוב בין שיירות הסורים עד שהגיע ל-תאג"ד. במעשיו אלה גילה אומץ לב רב, קור-רוח ואחוות-לוחמים. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכלליכתבה מבמחנה אוקטובר 2013

יובל שחר נפטר ונטמן בבית הקברות בבוסתן הגליל ב 27 בספטמבר 2018