סא"ל משה מלר

עיטור המופת
משה מלר

משה מלר


תיאור המעשה: עם פרוץ הקרבות שימש סא"ל משה מלר כ-מג"ד טנקים והשתתף עם גדודו בהדיפת השריון הסורי שחדר לרמת-הגולן. ב-18 אוק' 1973 סבל מחוסר נוזלים, אך סירב לפינוי ושכב תחת טנק בחניון, כשהוא מקבל עירוי-נוזלים. באותו לילה יצאה יחידתו לסייע לגדוד צנחנים לכבוש את הכפר אום-בוטנה. סגנו של סא"ל משה מלר מונה כמפקד הכוח במקומו - אף-על-פי-כן נכנס סא"ל משה מלר לטנק-הפיקוד ונסע עמם. כאשר החל הקרב, החליף ביזמתו את סגנו, והצליח לחלץ חלק מיחידתו מאש האויב, תוך כדי כך נפצע. בכל מעשיו גילה אומץ-לב וקור-רוח, ושימש דוגמה ומופת לפקודיו בתושייתו ובדבקותו במשימה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי