סמ"ר שלום נחמני

עיטור המופת
שלום נחמני

שלום נחמני


תיאור המעשה: ביום 6 באוקטובר 1973, בשעת קרב ה"דבורים" במרסה-תלמת, עלתה הספינה ש-סמ"ר שלום נחמני שימש בה כמנוען על שרטון, ומנועיה הדמימו. תחת אש כבדה של האויב ירד סמ"ר שלום נחמני לחדר-המכונות והצליח להתניע את המנועים, על אף התקלות שנגרמו עקב פגיעת כדורים בהם. לאחר שהתניע את המנועים, חילץ סמ"ר שלום נחמני את הספינה, ובכך הציל אותה ואת אנשי-צוותה. במעשהו זה גילה אומץ-רוח, וקור-רוח למופת. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי