רס"ן עמי סלע

עיטור המופת
עמי סלע

עמי סלע


תיאור המעשה: רס"ן עמי סלע שימש כקצין-אפסנאות בחטיבת-שריון. במהלך הלחימה הוביל דרגים ומכוניות-אספקה לתדלוק החטיבה - תחת אש-אויב חזקה. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, תושייה, כושר-ארגון ודבקות במשימה למופת. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי