סרן ד"ר דוד עזרא

עיטור המופת
דוד עזרא

דוד עזרא


תיאור המעשה: עם פרוץ מלחמת יום הכפורים שימש סגן ד"ר דוד עזרא כקצין-רפואה גדודי בגזרת קנטרה. הוא טיפל בפצועים רבים בקור-רוח למרות תקיפות מטוסי האויב. במשך כל המלחמה טיפל סגן ד"ר דוד עזרא במאות פצועים וביצע ניתוחים לא-שגרתיים בתנאי שדה. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, ידע מקצועי ותושייה, ובמסירותו הציל חיי לוחמים רבים. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכלליבעוז רוחם

גדוד 9 חטיבה 14

כתבה מבמחנה 1975