רס"ן צבי רק

עיטור המופת
צבי רק

צבי רק


תיאור המעשה: ביום 6 באוקטובר 1973 היה רס"ן צבי רק מ"פ בגזרה הצפונית של רמת-הגולן. עם פרוץ הקרבות קיבל את הפיקוד על אזור במרכז רמת-הגולן. בקרב עז ורב-תושייה הצליח לבלום את התקדמות הסורים והדפם לפאתי קוניטרה. לאחר קרב-הבלימה המשיך ופרץ לעבר סוריה והגיע עד תל-שמס. בקרבות תל-שמס עמד בגבורה ובתושייה מול התקפות הסורים, ובקרב זה נפגע קשה. בלחימתו גילה אומץ-לב, קור-רוח ותושייה למופת. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי