סגן עמי שגב

עיטור המופת
עמי שגב

עמי שגב


תיאור המעשה: ביום 6 באוקטובר 1973, בזמן קרב "דבורים" במרסה-תלמת, שימש סגן עמי שגב כקצין-משמרת בספינה הראשונה שנכנסה למעגן. במהלך הקרב, כשהוא משליך מטעני-חבלה מחרטום הספינה לעבר סירות ואנשי-קומנדו של האויב, נפגע קשה בגופו. למרות זאת נטל את נשקו האישי והמשיך לירות לעבר האויב, כאשר ספינתו תקועה על שרטון וחלק מאנשיה נפגעים. בכך ריתק עליו את האויב ואפשר את חילוץ הספינה. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, תושייה וקור-רוח למופת. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי