סא"ל יהודה גלר

עיטור העוז
יהודה גלר

יהודה גלר


תיאור המעשה: סא"ל יהודה גלר נתמנה כמפקד גדוד-טנקים משך ימי מלחמת יום הכפורים. בליל 15 אוק' 1973 הוביל את גדודו לתקיפת מערך האויב ב"מיסורי". בדרכם חזרה מהיעד עלה הגדוד על שדה-מוקשים לא-מסומן, ו-סא"ל יהודה גלר הצליח לחלץ את הגדוד באבדות מעטות. ביום 18 אוק' 1973 ביצע הגדוד בהצלחה משימת התקדמות לעבר תעלת-סואץ, תחת אש עזה של האויב. ביום 21 אוק' 1973, בעת תקיפת מערך האויב ב"מיסורי", נפגעו מרבית הטנקים של הגדוד, אך סא"ל יהודה גלר, כשעמו רק 4 טנקים, שנותרו מהגדוד, הצליח להחזיק בשטח שנכבש - אזור "אושה-לכסיקון" - עד שהגיעה התגבורת. במעשיו אלה גילה כושר-מנהיגות מעולה, דבקות במשימה ואומץ-לב. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכלליכתבה מבמחנה מאי 2010

כתבה מידיעות אחרונות, ספטמבר 2018

יהודה גלר נפטר ב- 29 במארס 2022