רס"ר משה שני

עיטור המופת
משה שני

משה שני


תיאור המעשה: רס"ר משה שני שימש כמפקד כח טכני בסיני. הוא ארגן ותפעל את הכוח שעמד לרשותו, תחת הפצצות אוויר של האויב, וטיפל בקור-רוח ויעילות למופת במטוסים ממריאים ונוחתים. כל זאת תחת סיכון אישי רב כשהוא משמש דוגמה ומופת לכל צות הקרקע. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי