סמל שלום-חי שרעבי

ידיעות אחרונות

סמל שלום-חי שרעבי קיבל את צל"ש האלוף על פעילותו במלחמת יום הכיפורים. יונה אפרת, אלוף אלוף פיקוד המרכז נובמבר 1975