סמ"ר אורי רענן

צל"ש המאו"ג ידיעות אחרונות
אורי רענן

אורי רענן


במלחמת יוה"כ שימש סמ"ר אורי רענן כנהג-טנק. ב-9 אוקטובר 1973 בקרב על "חמוטל", נפגע הטנק של סמ"ר אורי רענן, ואנשי צוותו נפגעו. סמ"ר אורי רענן פינה את הנפגעים ל-תאג"ד ושב להשתתף בקרבות. בליל 15 אוקטובר 1973, בקרב על צומת "טרטור-לכסיכון", נפגע הטנק של סמ"ר אורי רענן, והצוות נאלץ לנטשו. סמ"ר אורי רענן הצטרף לצוות טנק אחר והמשיך בלחימה. במעשיו אלה גילה סמ"ר אורי רענן אומץ-לב ודבקות במשימה. יעקב אבן, תא"ל מפקד האוגדה אוקטובר 1975