סרן יאיר כידן

צל"ש מפקד האוגדה

סרן יאיר כידן שימש כמפקד מחלקת נגמ"שים שלחמה במלחמת יום הכיפורים בתל-פארס. מרבית הנגמ"שים נפגעו ע"י טנק סורי שהתמקם על התל וחלש על כל השטח. סרן יאיר התנדב לטפס רגלי לתל מצידו האחורי, השליך רימונים לעבר הטנק הסורי ובעקבותיו עלתה חולית סיור נוספת שהצליחה להשמיד ולשתק את הטנק הסורי. על פעילותו זו קיבל סרן יאיר כידן את צל"ש המאו"ג.