סמל ויקטור בלום

צל"ש המח"ט ידיעות אחרונות
ויקטור בלום ב 2011

ויקטור בלום ב 2011


להלן תיאור המעשה: במלחמת יוה"כ שימש סמל ויקטור בלום כנהג טנק. ב 10 באוקטובר 1973 נפגע הטנק שלו והחל לבעור. סמל ויקטור בלום נפצע, אך הצליח להיחלץ. הוא עלה על טנק אחר שנותר בקרבת מקום ללא צוות ונהג בו, כשהוא לבדו בטנק, עד לתאג"ד, ומשם פונה. במעשה זה גילה סמל ויקטור בלום תושיה ודבקות במשימה. גדעון אבידור, אל"מ מפקד החטיבה חשון תשל"ו אוקטובר 1975