סרן גדי בן-נתן ז"ל

צל"ש מח"ט
גדי בן-נתן

גדי בן-נתן


הני לציין לשבח את סרן נתן בן גד ז"ל על גילוי אומץ לב ודבקות במשימה להלן תיאור המעשה: במלחמת יום-הכיפורים השתתף סרן גדי בן-נתן כ-מ"מ טנקים. ב-14 באוקטובר 1973 בעת הלחימה על מוצב "הברגה" נפגע הטנק עליו פיקד וסרן נתן בן-גד ז"ל שנפצע, פונה לאחור. לאחר שניתן לו טיפול רפואי בעורף, דרש לחזור ליחידה למרות פציעתו ואכן חזר והמשיך בלחימה עד שנפגע שנית למחרת ונפל . במעשה זה גילה גד בן-נתן ז"ל אומץ לב ודבקות במשימה. עוזי לנצנר, סא"ל מח"ט 691 חשון תשל"ו אוקטובר 1975