סמל עמיקם ונקריפלד

צל"ש המח"ט
עמיקם ונקריפלד

עמיקם ונקריפלד


תיאור המעשה: במלחמת-יוה"כ שימש סמל עמיקם ונקריפלד כ-מש"ק-קשר. ב-15 אוקטובר 1973 נותר באזור ה-תאג"ד טנק ללא נהג. סמל עמיקם ונקריפלד התנדב לנהוג בו למרות שלא היתה לו הכשרה מקצועית לכך- ואפשר לצוות הטנק להמשיך בלחימה. בעת הלחימה נפגע הטנק, וסמל עמיקם ונקריפלד נפצע ופונה לאחור. במעשה זה גילה סמל עמיקם ונקריפלד אומץ-לב ורוח התנדבות.עוזי לנצנר, אל"מ מח"ט 691 אוקטובר 1975