סמ"ר עמרם כהן

צל"ש המח"ט
עמרם כהן

עמרם כהן


תיאור המעשה: ביום 16 באוקטובר 1973 במהלך הקרבות לכיבוש צומת "לכסיכון-טרטור", נפגע הטנק בו לחם סמל עמרם כהן. בהעדר המפקד נטל סמל עמרם כהן את הפיקוד על הטנק וניסה לתקן את התקלה שנגרמה. משלא הצליח, ביקש בקשר אישור נטישה, וכשזה ניתן, נטש את הטנק רק לאחר שהוציא ממנו את החומר הסודי ופריטים חיוניים אחרים. כל-זאת ביצע סמל עמרם כהן בשטח הנתון לשליטת האויב ותחת אש בלתי-פוסקת. במעשהו זה גילה סמל עמרם כהן דבקות במשימה, מסירות ואומץ-לב. אהרון טל, אל"מ מח"ט 600 אוקטובר 1975