סמל בנימין רגב

צל"ש המח"ט
בנימין רגב

בנימין רגב


תיאור המעשה ביום ה-6 באוקטובר 1973 שימש טוראי בנימין רנצנברג כנהג נגמ"ש בקרבות באיזור "טלביזיה". צוות הנגמ"ש נפגע מרימון שהושלך ע"י המצרים לתוך הרכב, המפקד ושני לוחמים נהרגו, ויתרם נפצעו. טוראי בנימין רנצנברג המשיך לנהוג בנגמ"ש וחילץ את כל צוותו לתאג"ד. ב-9 אוקטובר 1973 שימש טוראי בנימין רנצברג כנהג נגמ"ש במסגרת כוח שיצא לחלץ את אנשי מעוז "פורקן". כל הנגמ"שים שהיו בכוח נפגעו לבד מהנגמ"ש בו נהג, וכאשר שב טוראי בנימין רנצנברג למקום, כדי לחלץ נפגעים נוספים, נפגע. במעשיו הוכיח טוראי בנימין רנצנברג אומץ-לב ואחוות לוחמים. יעקב לפידות, אל"מ מח"ט 14 אוקטובר 1975בנימין רגב = בנימין רוזנברג (ובחלק מהמקומות, בנימין רנצנברג)