סג"מ יובל שחף

צל"ש המח"ט
יובל שחף

יובל שחף


תיאור המעשה: במלחמת-יוה"כ שימש סמל יובל שחף כמפקד-טנק. ב- 14 אוקטובר 1973 נפגע טנק ה-מ"פ, ואנשי-הצוות קפצו מהטנק שהיה באיזור המוחזק בידי חיילי-חי"ר מצריים. תוך כדי ירי בחיילי האויב, נע סמל יובל שחף בטנק שלו אל טנק ה-מ"פ, וחילץ את אנשי הצוות. במעשה זה גילה סמל יובל שחף אומץ-לב ואחוות לוחמים. על מעשה זה הוענק לו צל"ש מפקד החטיבה