סמל עמוס ישראלי

צל"ש הרמטכ"ל
עמוס ישראלי

עמוס ישראלי


תיאור המעשה: במלחמת יום הכפורים שירת רב"ט עמוס ישראלי בתפקיד נהג נגמ"ש בקרבות בחזית סיני. בבוקר 7 באוקטובר 1973 נתקל הכוח שבו שירת במארב קומנדו מצרי על ציר בלוזה-רומני. ה-נגמ"ש שבו נהג רב"ט עמוס ישראלי הסתער על חיילי האויב. התנהל קרב קשה מטווחים קצרים ביותר כאשר חיילי אויב נעים ליד ה-נגמ"ש. רב"ט עמוס ישראלי לא איבד עשתונותיו והחל מתמרן את ה-נגמ"ש ביזמתו, כדי להתחמק מירי טילים, ומרימונים שנזרקו לעבר ה-נגמ"ש. בנהיגתו זו הצליח רב"ט עמוס ישראלי לחלץ את ה-נגמ"ש. במעשיו אלה גילה רב"ט עמוס ישראלי אומץ לב ותושייה. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשל"ו אפריל 1976, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי