סגן ד"ר פנחס ליבנה

צל"ש הרמטכ"ל
פנחס ליבנה

פנחס ליבנה


תיאור המעשה: במלחמת יום הכפורים שירת סגן ד"ר פנחס ליבנה כרופא גדודי בגדוד צנחנים שלחם בחזית סיני. בליל 16-17 באוקטובר 1973, בקרב על "החווה הסינית", נתקל הגדוד בהתנגדות עזה של האויב, שכללה אש כבדה מטווחים קצרים, ולוחמים רבים נפגעו. בתנאים קשים ותחת אש האויב טיפל סגן ד"ר פנחס ליבנה בפצועים רבים וארגן את עבודת ה-תאג"ד במסירות וביעילות. במעשיו אלה גילה סגן ד"ר פנחס ליבנה אומץ לב, קור רוח, מסירות ודבקות במשימה, אשר תרמו להצלת חיי לוחמים רבים. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשל"ו אפריל 1976, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי