רס"ר דוד עבדי

צל"ש רמטכ"ל
דוד עבדי

דוד עבדי


תיאור המעשה: במלחמת יום הכפורים שירת רס"ר דוד עבדי בתפקיד רס"ר של גדוד אשר לחם באיזור הגשרים. במשך כל ימי הלחימה, תחת הפגזות כבדות, דאג רס"ר דוד עבדי למלא כל מחסורם של לוחמי הגדוד באיזור הגשרים, והיה מקשר בין הכוח ובין מפקדת הגדוד שהיתה מרוחקת מאיזור הקרבות. במעשיו אלה נתן רס"ר דוד עבדי דוגמה אישית וגילה אומץ לב, מסירות ורוח התנדבות. על מעשה זה הוענק לו : צל"ש הרמטכ"ל ניסן תשל"ו אפריל 1976, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכללי