סגן גיל לביא

עיטור העוז

תיאור המעשה: בליל ה-19-20 ביולי 1969, בקרב הפשיטה על האי-גרין, היה סגן גיל לביא סגן מפקד חוליה בכוח המאחז. בשלב ההיערכות ביעד, בהיותו במאסף, הטיל רימונים לתוך מגדל ה-מכ"ם מיד עם הפריצה ליעד. היות ומפקד החוליה נאלץ להנתק מהכוח עוד בשלב הצלילה, הוביל סגן גיל לביא את החוליה לטיהור החדרים הפנימיים. לאחר מכן טיפס ביוזמתו על הגג כדי לסייע לכוח שנלחם שם. כאן הסתער יחד עם סגן גד עמית על עמדה, שבמרכז האגף המערבי, ולאחר חיסולה הצטרף לחוליה אחרת, וסייע בחיסול עמדת תותחים שנייה ושלישית, באגף המזרחי. במקום זה נפצע מרימון אך המשיך ללחום וחיסל בצרור חייל אויב. לאחר מכן סייע בפינוי פצועים ובהעברת תחמושת. נותר בזוג הלוחמים האחרון ביעד, שהפעיל את מערכת החבלה ועזב את היעד בסירה האחרונה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכלליהאי גרין

סגן גיל לביא


סגן גיל לביא