סגן עמוס ירקוני

עיטור המופת
עמוס ירקוני

עמוס ירקוני


תיאור המעשה: סגן עמוס ירקוני הצטיין בהישגיו, בלחימה נגד הסתננות מזויינת בגבול. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי