סא"ל אשר לוי

עיטור המופת
אשר לוי

אשר לוי


תיאור המעשה: סא"ל אשר לוי התנדב למבצע ירקון בין התאריכים 9-12 ביוני 1955 - משימה מסוכנת וקשה. כמפקד חוליה שחדרה לסיני, שהיתה אז בשליטה מצרית. הוא התמיד בביצוע המשימה, על אף תקלות וקשיים פיזיים החורגים מגדר הרגיל, וסיימה בהצלחה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי