סג"מ יורם ליפסקי

עיטור המופת
יורם ליפסקי

יורם ליפסקי


תיאור המעשה: סג"ם יורם ליפסקי התנדב למבצע ירקון בין התאריכים 9-12 ביוני 1955 - משימה מסוכנת וקשה. כאיש גבעתי הוא התמיד בבצוע המשימה, על אף תקלות וקשיים פיזיים החורגים מגדר הרגיל, וסיימה בהצלחה. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי