סרן איתמר כץ

עיטור המופת
איתמר כץ

איתמר כץ


תיאור המעשה: בתאריך א' באב התשס"ו (26 ביולי 2006) נתקלה פלוגה ג' של גדוד 51 בעשרות רבות של מחבלים במרחב בִּנת ג'בל. במהלך הקרב, שנערך בשטח נחות, נהרגו שבעה מלוחמיה, ובכללם – הסמ"פ, אחד המ"מים וכן הסמג"ד, ונפצעו 24 לוחמים, ובהם המ"פ ומפקדים אחרים. סרן איתמר כץ שלא נמנה עם מפקדי הפלוגה, התנדב להילחם איתה. משנפגעו המ"פ וסגנו לקח יוזמה, תפס פיקוד על הפלוגה וניהל את הלחימה ואת חילוץ הפצועים וההרוגים, אף שלא הכיר קודם לכן את לוחמיה. במהלך כל הלחימה הקשה פעל סרן כץ בקור רוח, במקצועיות רבה ובשיקול דעת, כשהוא משתתף בחילוץ הפצועים, ובמקביל הוא מפקד על הלחימה במחבלים בטווחים קצרים. סרן כץ המשיך לפקד על הפלוגה לאחר הקרב, בכל תקופת הלחימה. סרן איתמר כץ הראה במעשיו רוח לחימה, יוזמה, מנהיגות, קור-רוח, מקצועיות, שיקול דעת ואומץ לב תחת אש. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת י"ט באלול התשס"ז ספטמבר 2007, גבי אשכנזי, רב אלוף, ראש המטה הכלליסרן איתמר כץ, מפקד פלוגה, גדוד 51, חטיבת גולני, ש"הראה דבקות במשימה, אחריות, דוגמה אישית, רעות, רוח לחימה, יוזמה, מנהיגות, קור רוח, מקצועיות, שיקול דעת ואומץ לב תחת אש במהלך קרב במרחב בינת ג'ביל".


טקס חלוקת הצל"שים מלחמת לבנון השנייה - שודר בערוץ הראשון

כתבה מתוך ידיעות אחרונות 9.8.07

פרק מ "מן המדבר והלבנון"

כתבה וידאו על הקרב, יולי 2012