סמ"ר אורי בארי

עיטור המופת
אורי בארי ב-2010

אורי בארי ב-2010


תיאור המעשה: ביום ה-14 ביולי 1967, הוטלה על סמ"ר אורי בארי ו-סמ"ר חיים שטורמן ז"ל משימה, להשיט סירת גומי במימי התעלה באזור איסמעיליה. תוך כדי ביצוע המשימה, הונחתה עליהם אש יעילה מטווחים קצרים ביותר. אף על פי כן, בידיעה ברורה, שהם חשופים לאש האויב, בלי יכולת להתגונן מפניה, חזרו לבצע משימתם וקיבלו פקודה לצאת מהמים. באש זו נפצע סמ"ר אורי בארי. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת ניסן תשל"ג אפריל 1973, דוד אלעזר, רב אלוף, ראש המטה הכללי