רס"ן גיורא אבן (אפשטיין)

עיטור המופת
גיורא אבן (אפשטיין)

גיורא אבן (אפשטיין)


תיאור המעשה: במשך מלחמת יום הכפורים הפיל רס"ן גיורא אפשטיין 11 מטוסי אויב ב-5 קרבות-אוויר. זהו הישג בקנה-מידה בין-לאומי. הוא נילחם עד הכדור האחרון וטיפת-הדלק האחרונה, ורק לאחר-מכן היה שב לבסיס. ברמת-טיסתו, בכושר-ביצועיו המכניים ובאומץ-ליבו שימש מופת לכל הטייסים. על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת אייר תשל"ה מאי 1975, מרדכי גור, רב אלוף, ראש המטה הכלליגיורא אפשטיין = גיורא אבן
 
סרט וידאו מתוך סדרה על חיל האוויר של ישראל

כתבה מבטאון חיל האוייר, אפריל 1986

כתבה עליו מבמחנה 2010

כתבה בערוץ 20, ספטמבר 2018