סא"ל א. ש.

צל"ש האלוף

סא"ל א. ש. קיבל את צל"ש האלוף בשנת 2004. אהרון זאבי פרקש, אלוף ראש אמ"ן 2004