סא"ל א. מ.

צל"ש האלוף

סא"ל א. מ. קיבל את צל"ש האלוף בשנת 2004. אהרון זאבי פרקש, אלוף ראש אמ"ן 2004זהו צל"ש שונה מהצל"ש של סא"ל א. מ. שהיא אשה