סרן אֵלישַמע ג'ייקובס

צל"ש האלוף
אלישמע ג'ייקובס

אלישמע ג'ייקובס


בתאריך 27.07.2014 פגז תועה פגע במבנה בו שהו לוחמיו של סרן אלישמע ג'ייקובס. כתוצאה מפגיעת הפגז המבנה נמלא עשן והחל לעלות באש. סרן אלישמע ג'ייקובס נכנס אל המבנה וניסה לפרוץ את הדלתות. משלא הצליח יצר גשר בין המבנה למבנה סמוך, ללא אמצעי מיגון טיפס על גשר זה וחילץ את הלוחמים. על פעולה זו חזר סרן אלישמע ג'ייקובס מספר פעמים עד לחילוץ כלל הלוחמים תוך סיכון חייו.