רב"ט יצחק קררו

צל"ש המח"ט
יצחק קררו

יצחק קררו


ציון לשבח 1. הנני לציין לשבח את צוות הטנק מהמחלקה המיוחדת מפלוגה נ' גדוד 52, על פעולתם היעילה והמושלמת בעת קרב. 2. בתאריך 13 פבר' 66 השמיד צוות זה טנק סורי ומטרות אויב בגזרת אשמורה. 3. ואלה שמות המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב:- א. 933192 סג"מ אבישי הדרי ב. 469768 סג"מ גוטמן ישראל ג. 940662 רב"ט קררו יצחק ד. 940958 רב"ט עבדו אליהו ה. 941085 טר"ש ארטשינו מראין ו. 939310 רב"ט קוז'קרו יוסף משה פלד, אל"ם מפקד חטיבה 14 ז' אדר תשכ"ו 27 בפברואר 1966