טוראי שרגא זלמנוביץ

צל"ש המח"ט

הנני מציין לשבח את החיילים והחיילות, חברי האחזות "אלמגור" שהצטיינו בכיבוי שרפת שדות: א. טוראי אבנשטיין אבינועם ז"ל - נפל במארב ב-19 באוגוסט 1963 ב. טוראי רייף אבי ז"ל - נפל במארב ב-19 באוגוסט 1963 ג. טוראי גלוגוב נירה ד. טוראי וייסמן יאיר ה. טוראי דוידוביץ מרים ו. טוראי זלמנוביץ שרגא ז. טוראי נוה איתן סיפור המעשה: ב-17 עד ה-18 באוגוסט 1963, פרצה שריפת שדות באיזור "כורזים". החיילים הנ"ל עמלו בכיבוי השריפה במשך כל שעות היום והלילה ושימשו דוגמא לחבריהם. שמואל איל, אל"ם מפקד פיקוד הנח"ל ו' אלול תשכ"ג 26 באוגוסט 1963