רב"ט חיים לוי

צל"ש המח"ט
חיים לוי

חיים לוי


הנני לציין לשבח את צוות הטנק ממחלקה מספר 1 פלוגה ז' מגדוד 82 על פעולתם היעילה והמושלמת בעת קרב. בתאריך 13 בפברואר 1966 השמיד צוות זה טנק סורי ומטרות אויב בגזרת אשמורה. ואלה המפקדים והחיילים שהשתתפו בקרב: סג"ם גולן שמעון סמל שלום כהן רב"ט חיים לוי רב"ט מוריס משאלה שלמה להט, אל"ם מפקד חטיבה 7 אדר תשכ"ו פברואר 1966