שמחה רותם (קז'יק)

תעודת הוקרה כנסת ישראל
שמחה רותם

שמחה רותם


תעודת הוקרה לשמחה רותם (קז'יק) על גבורתך במרד גטו וורשה ראובן (רובי) ריבלין יו"ר הכנסת תשע"א 2011שמחה רותם הלך לעולמו ב-22 בדצמבר 2018

כתבה מהארץ, דצמבר 2018

דברים שכתב עליו אדם שהכרי אותו שנים רבות ושימש גם כרופאו:

I had the huge privilege to have knowSimcha Rotem [Kazik] and his wife Gina very personally as I have been one of their doctors for many years.
I hardly ever met a more amiable, good-hearted and humble man which applied as well to his wife Gina.
His name Simcha was totally fitting, even in his most difficult medical situations he had a happy face and was interested in his zulat [neighbour]
I can't remember him visiting me without asking how I was feeling.
May we all learn from this man who as far as I can see used fully his potential on this earth.
May Bore Olam be gracious to him / to his soul and may his children and grandchildren be consoled by such incredible midot of  their father/grandfatherKazik and may they follow in this way, in all his good midot.
I thank G-d that I have known you, Mr Rotem.
"May his/her soul be bound up in the bond of life."